Първа работна среща на екипа по проект Y-CEENATRA

На 10 и 11 юни 2013 г. в офиса на фондация "Каузи" се проведе среща на екипа по проект Y-CEENATRA, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПА България-Сърбия.

В срещата участваха екипите на трите партньора по проекта – фондация "Каузи", Тимочки младежки център и Национално сдружение на малкия и среден бизнес, както и експерти на организациите.

Първият ден беше насочен към уточняване на организационни въпроси, свързани с управлението на проекта, провеждането на тръжни процедури по PRAG и създаването на Съвместен комитет за мониторинг. По предложение на партньорите в Комитета бяха включени членове на ръководството на организациите, които да наблюдават и контролират работата на екипа на проекта. Гласувани бяха Вътрешни правила за мониторинг и комуникация на екипа, график за провеждане на събитията до края на проекта и общи насоки за публичност и визуализация.

Втория ден всяка от организациите представи опита си в работата с младежи и насърчаването на предприемачество. Водещият партньор предложи Методология за повеждане на Младежка предприемаческа борса, която да се прилага при консултациите на бенефициентите по проекта в България и Сърбия.

Вие сте тук:Начало Новини Първа работна среща на екипа по проект Y-CEENATRA