За партньорите

Предметът на дейност на фондация "Каузи" включва: създаване на специализирани пространства и клубове, младежки информационни и консултантски центрове, центрове за кариерно развитие, центрове за обществена подкрепа, бизнес инкубатори, бюра за социални услуги и образователни центрове. От 2010 година фондацията ежегодно провежда първата и единствена младежка предприемаческа борса в България. Платформата дава възможност на млади начинаещи или стартирали предприемачи да редставят свои бизнес или социални предприемачески идеи, да търсят бизнес партньори и финансови инструменти за своя самостоятелен бизнес. Втора година фондация „Каузи" управлява Младежки информационно-консултантски център, финансиран от НЦЕМПИ по Национална програма за младежта 2011-2015. Центърът е един от 34-те МИКЦ-а в страната и предоставя безплатни информационни услуги за продължаващо образование, кариерно развитие и трудова реализация, както и безплатни обучение и консултации за стартиране на самостоятелна стопанска дейност, за самонаемане и превенция на младежката безработица.

Национално сдружения за малък и среден бизнес (НСМСБ) се учредява преди десет години като конфедерация, обединяваща общински и браншови сдружения на МСП. Мисията на сдружението е да работи за по-добра икономическа среда и конкурентоспособност на малки и средни предприятия в страната, да извършва маркетингови поручвания, да изготвя бизнес планове и инвестиционни поректи, да предоставя квалификационни услуги на мениджъри, да провежда данъчни, счетоводни и юридически консултации, при кандидатстване и получаване на грантове и за отпускане на кредити, да подпомага развитието на човешките ресурси в МСП чрез обучение, разработка и управление на проекти, да подготвя проекти за грантове от ЕС фондове.

Част от проектите на НСМСБ са: „INTERREG ІІІ B CADSES"; „GO NETWORK" ; „ RIMADIMA"; „TELMI"; „EUCERTICON"; „ EUFACINET" ; „CREATIN"; „SOCIALSME"; ЕuropAid"; „SEE NET"; „ EUGAD" и др.

Тимошки младежки център (TOC), Зайчар, Сърбия е една от водещите младежки организации в Сърбия, създадена през 2004 г. Занимава се с младежки политики, насърчаване и развитие на младежки инициативи с насоченост към превенция на рискове (социални, икономически и здравни), участие на младите хора на регионално и национално ниво и утвърждаване на здравословния начин на живот. Центърът е организатор на множество доброволни кампании, инициативи и музикални прояви. Организацията ще отговаря за организирането на международна младежка предприемаческа борса в Зайчар и прилагане на менторската програма в Сърбия.

Вие сте тук:Начало За партньорите